دیپلم حسابداری مالی یکی از رشته های مورد علاقه دانش آموزان است. عموما رشته های فنی دارای دو گروه دروس عمومی و دروس فنی هستند. دیپلم حسابداری مالی با کد رایانه ای 74203 دارای 6 مهارت فنی است که در آموزشگاه برنامه نویس ارائه می شود. لازم به ذکر است فرایند صدور گواهی مهارت ها مستقل از دروس عمومی است.

لیست دروس فنی حسابداری مالی

لیست دروس فنی رشته حسابداری مالی بر اساس مجموعه نهم ویرایش 1399- 1402 در زیر ارائه شده است. کد رایانه ای رشته 94203 است.

ردیف

نام حرفه

کد استاندارد

واحد

1

کمک حسابدار

431120450070001

9

2

کمک متصدی تنظیم اسناد مالی

431120450100002

11

3

حسابدار بهای تمام شده

431120450090001

11

4

کاربر نرم افزار مالی

431120450050002

10

5

مسئول سفارشات

332330450070001

5

6

انباردار

432120450010001

6